VERGİDEN DÜŞEN HARCAMALAR! | SSK | SGK | Şifresiz | Rapor Parası | Sorgulama | Hizmet Dökümü
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Mart 2016

VERGİDEN DÜŞEN HARCAMALAR!

VERGİDEN DÜŞEN HARCAMALAR!

Geçen yılki gelir beyanı süresi önümüzdeki haftasonu sona eriyor! Gerçek kişilerin beyan etmesi gereken geçen yılki gelirleri için verilen süre bitiyor. Beyan edilecek harcamalarda vergiden düşülecek bazı kısımlar var. Onların ne olduğunu size anlatacağız.

Geçtiğimiz yıllarda kira gelirlerinden vergi indirimi alınabiliyordu. Kira geliri 3.200 liradan fazla olan ve 94 bin ve üzeri miktarlarda irat bedeli olan unsurlarda vergi indirimi sağlanıyordu. Bu dönem ki beyannamede dikkat edeceğiniz konular:

  1. Beyan edilen gelirin yüzde 15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak suretiyle; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50’si ile ölüm, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri.
  2. Beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek yada tüzel kişilerden alınacak belgelerle teşvik edilmesi şartıyla, mükellefin eşi, kendisi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.
  3. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’in aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
  4.    Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar yada bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı,

Vereceğiniz beyannamede verginizden düşülecektir. Haftasonu sona erecek olan beyanname zamanında dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz